Přihláška na kurz: Základy statistiky pro analýzu dat
Termín: 14. 10. - 16. 10. 2019
Místo konání: Krakovská 7, Praha 1

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNAVATELE KURZU
Titul
Jméno
Příjmení
Pozice
Telefon
E-mail
Společnost
Kontaktní adresa
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Fakturační adresa
Pokud nevyplníte, doplní se podle kontaktní adresy.
DIČ
Poznámky k fakturaci