Přihláška na kurz: Základy statistiky pro analýzu dat
Termín: 17. 9. - 19. 9. 2018
Místo konání: Krakovská 7, Praha 1

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE OBJEDNAVATELE KURZU
Titul
Jméno
Příjmení
Pozice
Telefon
E-mail
Společnost
Kontaktní adresa
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Fakturační adresa
Pokud nevyplníte, doplní se podle kontaktní adresy.
DIČ
Poznámky k fakturaci